Політика конфіденційності

Загальні умови

 1. Ця Політика визначає порядок обробки та захисту інформації про фізичних осіб (далі – Користувачі), яка може бути отримана при заповненні Користувачем реєстраційної форми на інтернет-сайті https://economic.menu/ , а також порядок та згода Користувача на отримання рекламної інформації при заповненні Користувачем реєстраційної форми на інтернет-сайті https://economic.menu/
 2. Метою цієї Політики є забезпечення належного захисту інформації про Користувачів, у тому числі їх персональних даних, від несанкціонованого доступу та розголошення, дотримання норм законодавства про рекламу, в т.ч. при отриманні Користувачем рекламної інформації.
 3. Відносини, пов'язані зі збиранням, зберіганням, розповсюдженням та захистом інформації, яку надає Користувач, регулюються цією Політикою та чинним законодавством України.
 4. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на інтернет-сайті https://economic.menu/ включають таку інформацію: - прізвище, ім'я; - електронна адреса (e-mail);

Заповнюючи реєстраційну форму, Користувач висловлює повну згоду з умовами цієї Політики. Натискаючи «Надіслати», Користувач погоджується на обробку та передачу Товариству своїх персональних даних, залишених при заповненні реєстраційної форми на інтернет-сайті https://economic.menu/ , з метою отримання рекламної інформації. Також Користувач погоджується на отримання від Товариства рекламної інформації по будь-яким каналам зв'язку, наданим Користувачем при заповненні реєстраційної форми на інтернет-сайті https://economic.menu/

Цілі збору, обробки та зберігання інформації, що надається Користувачами

 1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється відповідно до законодавства України з метою:
  • надання Користувачеві інформації про товари та послуги.

Умови обробки персональної інформації, наданої Користувачем

 1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється протягом терміну, необхідного для цілей, зазначених у цій Політиці, у будь-який законний спосіб, у тому числі в інформаційних системах з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів. При обробці даних вживаються необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
 2. Обробка персональних даних Користувача здійснюється протягом терміну, необхідного для цілей, зазначених у цій Політиці, у будь-який законний спосіб, у тому числі в інформаційних системах з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів. При обробці даних вживаються необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
  • Користувач під час заповнення реєстраційної форми підтверджує, що:
  • ознайомлений із цією Політикою, висловлює свою згоду з нею. Ознайомлення з умовами цієї Політики та проставлення галочки під посиланням на цю Політику є письмовою згодою Користувача на збирання, зберігання, обробку персональних даних, що надаються Користувачем.